Retur og garanti

Ved avbestilling må det gis beskjed så snart som mulig, på telefon eller via e-post. Dersom vi kan bekrefte avbestillingen før varen er sendt fra vårt lager vil du unngå gebyr for uavhentede pakker.

 

Salgspant

Vi forbeholder oss salgspant i solgte gjenstander for kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger inntil varen er betalt. Vi har rett til å ta gjenstandene tilbake hvis kunden misligholder sin betalingsplikt.

 

Retur for kreditering

Ved retur av varer må vårt returskjema benyttes. Retur blir kun akseptert etter avtale med selger. Retur blir bare akseptert for standard lagervare. Ved retur av varer i originalemballasjen/normalpakning belastes kunden med returomkostninger 10% av netto fakturaverdi, dog minimum kr. 200,- . For varer hvor emballasjen er brutt i forhold til normalpakning forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning. Dette gjelder også uavhentede varer ved postoppkrav.

 

Angrerett

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Iht. angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Vi ønsker at transaksjonene rundt dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser.

Så sant innpakningen ikke er skadet eller blir forringet på noen måte (fremstår som ny), vil ikke åpning innebære avskåring i angreretten. Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende.

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

 • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)
 • Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a)
 • Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet forbrukeren, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen. Tilbakebetaling vil skje umiddelbart etter mottak av varene, senest innen 14 dager. Du har 14 dagers returrett på alle kjøp.

 

Ekspeditering

Ordre ekspederes som hovedregel påfølgende dag. Vi sender over hele landet. Kun porto eller frakt kommer i tillegg.

 

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. juni nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig til netthandel@torpmaskin.no.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangels beføyelser:

 • Holde kjøpesummen tilbake
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
 • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at produktet er i samme stand og mengde, § 51)
 • Kreve erstatning

 

Garanti

 • Vi gir vanlig garanti etter kjøpsloven
 • Garantitiden regnes fra forsendelsesdato og gjelder i den utstrekning selgeren er dekket av leverandørens garantibestemmelser. Fraktutlegg og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kunden.
Garantien gjelder ikke:
 • Feil montering eller feil bruk av komponenter
 • Monterings- og demonteringskostnader
 • Reparasjonskostnader på annet verksted
 • Kostnader for driftsstopp